fbpx

Liljestrand Fastigheter

Kundservice

Allmänna utrymmen

Förråd

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Miljö- eller brandfarliga ämnen får inte finnas i förråden.

Det kan finnas lediga förråd att hyra finns i storlekar från 1,5 kvm till 10 kvm, för intresse, frågor och tillgänglighet kontakta Anna Wiå på anna.wia@liljestrand.se

Rökning

Av brandsäkerhetsskäl och av hänsyn till allergiker råder det rökförbud i samtliga allmänna utrymmen.

Trappuppgång

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att blockera korridorer, trappor, entréer och källare med cyklar, barnvagnar, dörrmattor, skor och stövlar mm. Utrymmena behöver vara fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud. Det material som upptäcks i allmänna utrymmen kommer att tas bort och i förekommande fall debiteras bortforsling till ägaren.

Cykelförråd

I cykelrummet skall enbart cyklar som är hela finnas.