fbpx

Liljestrand Fastigheter

Du måste ha godtagbara skäl för att hyra ut i andra hand. Det krävs dock alltid hyresvärdens alternativt hyresnämndens tillstånd.

Tillstånd krävs

Som godtagbara skäl räknas:

  • tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • särskilda familjeförhållanden, ex som när hyresgästen skall inleda ett samboförhållande.
  • längre utlandsvistelse

Här har Fastighetsägarna samlat de viktigaste reglerna som du som hyresgäst bör känna till vid en eventuell andrahandsuthyrning: REGLER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING PDF

Du gör din ansökan genom att fylla i blanketten som finns på vår hemsida och skickar in den tillsammans med begärda intyg till oss. Tillstånd om andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda, maximalt 1 år i taget, och prövas i varje enskilt fall. Handläggningstiden är cirka 1 månad. Efter din andrahandsuthyrning ska du meddela hyresvärden att du flyttat tillbaka till din lägenhet. Detta skall göras skriftligen.

Här kan du ladda ned blankett för Ansökan om andrahandsuthyrning: LADDA NER BLANKETT »

Här kan du ladda ned Avtal om andrahandsuthyrning: LADDA NER BLANKETT »

Vid ansökan om provsamboende skall även denna blankett skickas in: LADDA NER BLANKETT »

Ansökan skickas till:
Liljestrand Group AB
Anna Wiå
Lärjungevägen 4
136 69 Vendelsö

Fullmakt vid utlandsvistelse

Om du är utomlands eller inte har möjlighet att sköta dina åtaganden under uthyrningsperioden måste du skriva en fullmakt till någon som kan företräda dig i dina hyresangelägenheter.

Du är alltid ansvarig

Som förstahandshyresgäst är det alltid du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt (att hyran betalas) och vid eventuella skador och störningar.

Överlåtelse ej tillåtet

Viktigt att påpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att vid hyrestidens utgång överta hyreskontraktet för lägenheten.

Avstående från besittningsskydd

I det fall andrahandsuthyrningen skall pågå längre tid än två år i följd bör förstahandshyresgästen teckna ett avtal om avstående från besittningsskydd för personen som hyr i andra hand.