fbpx

Liljestrand Fastigheter

Avfallshanteringen är utformad efter vår egen miljöpolicy och kommunernas avfallsplaner.

Hushållssopor slängs väl paketerat i vår molok på husets baksida, en trappa ned från huvudentrén på Sandstuguvägen 8. Övriga sopor, inklusive flyttemballage mm, får respektive hyresgäst själva ta med till närmaste återvinningsstation. Följ denna länk för att hitta närmaste återvinningsstation: http://ftiab.se/173.html

Korridorer och trapphus skall vara helt fritt från personliga tillhörigheter. Inga soppåsar, torkmattor, barnvagnar, skor, stövlar mm får placeras utanför lägenhetsdörren.