fbpx

Liljestrand Fastigheter

Som hyresgäst kan du ha rätt att överlåta din hyresrätt för att genom byte erhålla en annan stadigvarande bostad som ägs och förvaltas av din hyresvärd. För att få tillstånd vid ett byte krävs följande:

  • Att samtliga berörda hyresgäster har samtycke av hyresvärden eller att hyresnämnden lämnat tillstånd till överlåtelsen.
  • Att du har ett förstahandskontrakt.
  • Att du har haft kontraktet i minst ett år.
  • Vi hanterar inga byten under juni-augusti eller 15/12-15/1.

Ny hyresgäst måste godkännas

För att hyresvärden ska lämna tillstånd till ett lägenhetsbyte krävs att du som hyresgäst har beaktansvärda skäl för bytet och att inga andra särskilda skäl talar emot bytet. Det krävs också att den tilltänkte hyresgästen uppfyller våra inkomstkrav, inte har några betalningsanmärkningar och inte har misskött sitt tidigare boende.

Blankett

Här kan du ladda hem blanketten för lägenhetsbyte: Ansokan_lagenhetsbyte.pdf

Ansökan skickas till:
Liljestrand Group AB
Anna Wiå
Lärjungevägen 4
136 69 Vendelsö