fbpx

Liljestrand Fastigheter

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid om lägenheten sägs upp inom 1 månad från dödsdatumet. I annat fall är det 3 månader som gäller.

Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg. Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten bör du kontakta din hyresvärd för omskrivning av kontraktet.