fbpx

Liljestrand Fastigheter

Du måste teckna ett el-abonnemang för din lägenhet. Så snart du har bestämt dig för din nya lägenhet är det lämpligt att kontakta din elleverantör. Kontakta kundtjänst och meddela när du ska flytta in och uppge adress samt lägenhetsnummer så att du kan teckna nytt abonnemang för din lägenhet.