fbpx

Liljestrand Fastigheter

Att ha en hemförsäkring är en viktig del av din trygghet. Försäkringen skyddar dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, brand, översvämning eller om något inträffat där du blivit skadeståndsskyldig. Hyresvärdens försäkring täcker inte din egendom.