fbpx

Liljestrand Fastigheter

Hyran betalas i förskott, se förfallodatum på hyresavi. Betala gärna via autogiro eller e-faktura.

Om du inte betalar i tid

Var noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid skickas det ut en påminnelse. Om hyresbeloppet inte är oss tillhanda senast 10 dagar därefter, skickas ärendet direkt till Intrum Justitia. Intrum Justitia skickar då ett inkassokrav till dig. Kostnaden för detta är ca 160 kronor samt en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om du inte betalar inkassokravet lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om du inte betalar deras krav riskerar du bland annat att få en betalningsanmärkning eller att bli av med ditt hyreskontrakt.

För att anmäla dig till autogiro: https://liljestrand.se/kvarnsjon/kundservice/autogiro/

För att anmäla dig till e-faktura: https://liljestrand.se/kvarnsjon/kundservice/e-faktura/

Kontakta Intrum Justitia direkt om du får ett inkassokrav.

Om du inte fått någon hyresavi

Om du inte får någon hyresavi från oss – kontakta din hyresadministratör direkt på hyresgast@liljestrand.se. Du är trots detta skyldig att alltid betala hyran.