fbpx

Liljestrand Fastigheter

Hyran betalas i förskott, se förfallodatum på hyresavi. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad. Betala gärna via autogiro.

Om du inte betalar i tid

Var noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid skickas det ut en påminnelse. Om hyresbeloppet inte är oss tillhanda senast 10 dagar därefter, skickas ärendet direkt till Intrum Justitia. Intrum Justitia skickar då ett inkassokrav till dig. Kostnaden för detta är ca 160 kronor samt en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om du inte betalar inkassokravet lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om du inte betalar deras krav riskerar du bland annat att få en betalningsanmärkning eller att bli av med ditt hyreskontrakt.

Kontakta Intrum Justitia direkt om du får ett inkassokrav.

Om du inte fått någon hyresavi

Om du inte får någon hyresavi från oss – kontakta din hyres-administratör direkt. Du är trots detta skyldig att alltid betala hyran.