fbpx

Liljestrand Fastigheter

Välkommen som hyresgäst!

Innan du flyttar in har vi besiktigat lägenheten tillsammans med den föregående hyresgästen.
Du får tillträde till lägenheten den dag hyresavtalet börjar gälla. Om dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in första vardagen därefter.Tänk på att innan du får nycklarna till din nya lägenhet skall signerat hyreskontrakt samt den första hyresinbetalningen vara hyresvärden tillhanda.

Kontakta fastighetsförvaltaren för information för var och när du hämtar dina nycklar.

Tips och råd från Fastighetsägarna: Välkommen_som_hyresgäst_1803.pdf

Kom ihåg:

  • Att teckna hemförsäkring
  • Att teckna nytt elavtal
  • Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.