fbpx

Liljestrand Fastigheter

Om någon av parterna vid en separation säger upp sin del av hyresavtalet så förfaller hela avtalet. Den andre kan då ha rätt att överta avtalet.

Detta förutsätter att han eller hon skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, till exempel klara att ensam betala hyran och styrker med personbevis som visar att han eller hon har varit folkbokförd på adressen minst tre år.

Tvist löses av Tingsrätten

Parter som är oense om vem som ska få bo kvar i lägenheten löser sin tvist genom att vända sig till en bodelningsförrättare vid tingsrätten. De bestämmelser som gäller mellan sambor och makar vid separation finns reglerat i lagen. Det är alltså inte hyresvärden som avgör tvisten. Som huvudregel gäller att den sambo eller make som har bäst behov av lägenheten ska tilldelas den.