fbpx

Liljestrand Fastigheter

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra, t ex möss, mjölbaggar eller myror, är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det.

Tag omgående kontakt med din förvaltare.