fbpx

Liljestrand Fastigheter

Utflyttning

Här kan du läsa om råd och tips från Fastighetsägarna: Tips_infor_flytten_1803.pdf

Uppsägning av lägenheten

Uppsägningen kan göras genom underskrift av kolumnen ”överenskommelse om avflyttning” sid 2 på ditt hyreskontrakt eller genom att du skickar in din uppsägning på ett vanligt A4-ark/eller via mail. Tänk dock på att alltid datera och signera din uppsägning.

Uppsägning skall ske skriftligen via brev eller e-mail senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du t ex vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni.

Mailadress för e-mail: hyresgast@liljestrand.se

Postadress för brev: Liljestrand Group AB, Att: Hyresgäst, Lärjungevägen 4, 136 69 Vendelsö

Visningsplikt

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster. Om du som hyresgäst reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan visa lägenheten. Du kan eventuellt få hjälp av fastighetsskötaren, nära anhörig eller bekant som du har förtroende för.

Önskemål om tidigare datum

Naturligtvis kan du själv önska att bli av med lägenheten till ett tidigare datum. Det är dock alltid den kund som skriver på kontrakt på din lägenhet som avgör om ett snabbare övertagande kan accepteras. Uppsägningstiden har alltså ingen inverkan på urvalet av kund för en lägenhet.

Besiktning

Vid uppsägning besiktigas lägenheten vid två tillfällen. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd debiteras du städavgift.

Checklista flyttstädning

Checklista för hur flyttstädning skall genomföras finns här: Checklista Flyttstädning