fbpx

Liljestrand Fastigheter

Utflyttning

Här kan du läsa om råd och tips från Fastighetsägarna: Tips_infor_flytten_1803.pdf

Uppsägning av lägenheten

Uppsägningen kan göras genom underskrift av kolumnen ”överenskommelse om avflyttning” sid 2 på ditt hyreskontrakt eller genom att du skickar in din uppsägning på ett vanligt A4-ark. Tänk dock på att alltid datera och signera din uppsägning.

Uppsägning skall ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du t ex vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni.

Visningsplikt

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster. Om du som hyresgäst reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan visa lägenheten. Du kan eventuellt få hjälp av fastighetsskötaren, nära anhörig eller bekant som du har förtroende för.

Önskemål om tidigare datum

Naturligtvis kan du själv önska att bli av med lägenheten till ett tidigare datum. Det är dock alltid den kund som skriver på kontrakt på din lägenhet som avgör om ett snabbare övertagande kan accepteras. Uppsägningstiden har alltså ingen inverkan på urvalet av kund för en lägenhet.

Besiktning

Vid uppsägning besiktigas lägenheten vid två tillfällen. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd debiteras du städavgift.

Checklista

  • Tvätta och putsa alla fönster på alla ytor, både in- och utvändigt.
  • Torka av fönsterkarmar, lister, dörrar, element (även bakom) och garderober.
  • Torka tapeter med torr trasa.
  • Dammsug och våttorka golven.
  • I kök: rensa avlopp, rengör ugn och spisplattor/häll, städa bakom spisen, rengör filter och ventilationsdon, frosta av och torka ur kyl och frys och torka ur alla skåp.
  • I badrum: rensa avlopp och golvbrunn, städa bakom och under badkaret, torka ur skåp, tvätta toalettstol och handfat.
  • Finns disk- eller tvättmaskin – torka ur och ta bort alla rester av tvätt-, disk- eller sköljmedel.
  • Töm förrådet och sopa golvet.
  • Töm balkongen, torka av räcke och golv.