fbpx

Liljestrand Fastigheter

Utflyttning

Här kan du läsa om råd och tips från Fastighetsägarna: Tips_infor_flytten_1803.pdf

Uppsägning av lägenhet, garage och parkeringsplats

Vi måste få en skriftlig och undertecknad uppsägning från dig senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du tex vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni.

Via länken nedan kan du registrera din uppsägning digitalt och signera den med bankid. När du har godkänt med bankid får du en bekräftelse på uppsägningen till din mailadress.

Länk för uppsägning: 
https://app.verified.eu/web/liljestrand-uppsagning/

Om du inte har möjlighet att godkänna din uppsägning med bankid kan du kontakta oss på hyresgast@liljestrand.se för vidare instruktion.

Visningsplikt

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster. Om du som hyresgäst reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan visa lägenheten. Du kan eventuellt få hjälp av fastighetsskötaren, nära anhörig eller bekant som du har förtroende för.

Önskemål om tidigare datum

Naturligtvis kan du själv önska att bli av med lägenheten till ett tidigare datum. Det är dock alltid den kund som skriver på kontrakt på din lägenhet som avgör om ett snabbare övertagande kan accepteras. Uppsägningstiden har alltså ingen inverkan på urvalet av kund för en lägenhet.

Besiktning

Vid uppsägning besiktigas lägenheten vid två tillfällen. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd debiteras du städavgift.

Checklista flyttstädning

Checklista för hur flyttstädning skall genomföras finns här: Checklista Flyttstädning