fbpx

Fyll i formuläret för att lämna en intresseanmälan för någon av våra befintliga lägenheter, skall endast fyllas i och skickas in när lediga lägenheter ligger ute på: liljestrand.se/kvarnsjon/lediga-lagenheter

Genom att jag skickar denna intresseanmälan, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande enligt personuppgiftslagen (PUL) till att Liljestrand Fastigheter AB har full rätt att ta Kreditupplysning genom Kronofogdemyndigheten alternativt UC AB, och inhämta all den information, som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjektet. Den information som skickas till oss stannar i vårt system och kommer inte under några omständigheter att vidarebefordras till tredje part.

 


De personuppgifter som du lämnar i intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Genom att lämna uppgifter om referenser , medger du att uppgifter får inhämtas från dessa. Uppgifter inhämtas också från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan om bostad avslås.