fbpx

1. KONCERNEN

 • Liljestrand Fastigheter AB, LFAB, startade sin verksamhet 2001.
 • Årsomsättning 2012-13 ca 170 msek med ett eget kapital på ca 55 msek.
 • Antalet anställda är f.n ca 35 personer i LFAB, 3 personer i Box Experience och 15 personer på Restaurang GUTE .
 • VD är Stefan Liljestrand
 • Ekonomichef är Peter Flemström

2. VERKSAMHETEN INOM LFAB

 • Verksamheten omfattar köp och försäljning av fastigheter, fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning, byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
 • I juni 2001 förvärvades fastigheten Klena 2:10, Mårtensberg, Haninge kommun, innefattande ett förvaltningsobjekt och delvis outnyttjade byggrätter för kontor och industri. En ny detaljplan för bostäder togs fram och därefter uppfördes 28 resp 42 lgh åt två bostadsrättsföreningar med inflyttning i mars 2005 resp jan 2006.
 • I juni 2003 förvärvades fastigheterna Näsby 4:870 och 4:882, Tyresö kommun. Markområdet är på dryga 20 000 m2 och planlagt för 7 villor. Här har en ny detaljplan framtagits för två bostadsrättsföreningar med sammanlagt 36 lägenheter. Byggstart april 2006 och inflyttning från feb till juni 2007.
 • I maj 2005 förvärvades Dalarö 6:28 i Haninge kommun. Här uppfördes två st skärgårdshus med inflyttning hösten 2006.
 • I feb 2006 förvärvades Dalarö 2:137, Odinsvägen 21, Dalarö, där ett mindre flerbostadshus uppförts i bostadsrättsform. Projektet omfattar 3 lägenheter och 2 lokaler. Inflyttning har skett under nov-dec 2007.
 • I dec 2005 förvärvades f.d Kumla Handelsträdgård i Tyresö. En ny detaljplan omfattande 20 hus med äganderätt har tagits fram till antagande i mars 2007. Byggstart har skett i augusti 2007. Inflyttning från juni-08 till dec-09.
 • I juni 2005 förvärvades Mörby 15 i Nynäshamn. Fastigheten har planlagts för flerbostadshus med 23 lägenheter i bostadsrättsform. Detaljplanen är antagen i kommunen och byggstart har skett under hösten 2007. Inflyttning från nov-08 till dec-09.
 • I april 2007 förvärvades Djuröbadens pensionat, Värmdö. Efter några olika förslag planeras nu för 3 st skärgårdshus som bostadsrätter i genuin skärgårdsmiljö. Byggstart hösten 2013 med inflytt sensommaren 2014.
 • I januari 2008 har en industritomt, Söderby Huvudgård 7:137, förvärvats av Haninge kommun. Här planeras för delvis egen verksamhet för L-Renting och L-Event, men mest för extern uthyrning av industrilokaler, butiker, mm
 • Inflyttningsklara lokaler fr.o.m jan-09 till juni-09.
 • I maj 2008 förvärvades sommarkolonin Börjesvik av Stockholm Stad. Efter några olika förslag till exploatering prövas nu en förtätning med 3-5 villatomter. Sedermera har fastigheten sålts pga svårigheter med plangenomförande.
 • I juni 2008 förvärvades Vendelsö Gård 3:480, med en färdig detaljplan för 44 parhus och 60 lgh. Fastigheten styckas upp och bebyggs etappvis i form av BRF-Lupinen, äldreboendet Lupinen och BRF-föreningarna BRF-Lyckån 1, BRF-Lyckån 2 och BRF-Lyckån 3.
 • I dec -09 färdigställs 14 lgh, Brf Lupinen, och i okt -10 färdigställs Äldreboende Lupinen med 45 lgh. Här bedrivs äldrevård i samarbete med Haninge kommun. Ett 12-årigt hyresavtal har tecknats med Opalen Vård AB.
 • I mars 2010 skedde byggstart för Brf Lyckån 1 med 32 lgh. I okt 2010 påbörjades Brf Lyckån 2 med 28 lgh, i maj 2011 påbörjades Brf Lyckån 3 med 24 lgh.
 • I mars 2010 förvärvades Tott Hotell i Åre. Under sommaren och hösten 2010 byggdes den s.k. Gula Villan om till 28 st nya hotellrum.
 • Hela hotellet öppnade för drift i dec 2010 under ledning av VD Peter Nilsson.
 • Under 2011 har beslut tagits om att pröva en ny detaljplan för Tott Hotell omfattande 200 nya brf-lägenheter i en annexbyggnad kallad Tott Park.
 • I dec 2011 påbörjas ett nytt industriprojekt vid Gudöbroleden omfattande ca 3000 m2 lokalyta. Inflyttning hösten 2012.
 • Under 2009-2010 har LFAB genomfört tillbyggnad av en Audihall åt Olofsson Bil för ca 10 mkr.
 • Hösten 2011 har LFAB fått beställning på uppförande av plåt- och lackverkstad åt Olofsson Bil för ca 35 msek.
 • 2011-2012 Brf Lyckån 1, 2 och 3 är inflyttade.
 • Hösten 2012 tog L-Restauranger AB över verksamheten i Restaurang GUTE på Brunnsgatan 6 i Stockholm.
 • Januari 2013 köptes Uttrans Förvaltnings AB som äger fastigheten Lindhov 15:25 i Botkyrka Kommun. Idag inrymmer fastigheten äldreboende samt daglig verksamhet i kommunal regi. I fastigheten finns även 50 hyresrätter.
 • November 2013 köps bolaget Hotel & Resort Norderstrand AB som driver Tott Hotell Visby på Gotland.

3. PROJEKTUTVECKLING INOM LFAB

 • Bolagets affärsidé är dels att utveckla och förädla den kommersiella delen i företaget till en stabil, lönsam och högkvalitativ fastighetsförvaltningsenhet, dels att egenutveckla bostadsprojekt från råmark eller renoveringsobjekt till färdiga bostäder för försäljning.
 • Bolaget ”äger” oftast projekten från ax till limpa; svarar för finansiering, bildar konsultgrupp, löser myndighetsfrågor, producerar projekten med egen arbetskraft, marknadsför och säljer i samarbete med lämplig mäklare, etc.
 • Kort sagt hanterar bolaget hela byggprocessen utan onödiga mellanled.

4. ÖVRIGA KONCERNBOLAG

Under 2007-2013 har flera nya verksamheter startas inom koncernen.

 • Tott Hotell Åre AB, hotellverksamhet i Åre med 174 rum och 752 bäddar
 • Hotel & Resort Norderstrand AB som driver Tott Hotell Visby, hotellverksamhet med 125 rum och bungalows och totalt 600 bäddar
 • L-Renting AB, som i huvudsak bedriver uthyrningsverksamhet av byggmaskiner och entreprenadmaskiner.
 • L-Event AB, som i huvudsak bedriver biluthyrning och genomför upplevelser med sportbilar, limousinekörningar, thundercats, Flyboard, Can AM Spyder Roadster, waterballs, waterblob samt waterroller.
 • Box Experience Scandinavia AB med försäljning (e-handel) av upplevelser & upplevelsepresenter.
 • L-Restauranger AB där restaurangverksamhet bedrivs i form av Restaurang GUTE på Brunnsgatan 6 i Stockholm.
 • Sportbilsdäck i Stockholm AB bedriver försäljning och däckförvaring till sportbilar och SUV:ar.

5. ÄGARE (BAKGRUND)

Björn Liljestrand har mångårig erfarenhet av att genomföra byggprojekt från de allra tidigaste skedena i byggprocessen till färdigställande och överlämnande till slutkund.

Björn har arbetat på Skanska under många år med byggadministrativa uppgifter såsom planering, kalkylering, inköp, projektering och produktionsfrågor.
Björn har också i företagsledande ställning arbetat med kundkontakter, akvisition, projektutveckling mm.

Ett flertal uppdrag har varit egenutvecklade bostadsprojekt i samarbete med HSB, Riksbyggen och kommunala bostadsföretag.
Stefan Liljestrand har ca 20 års erfarenhet av byggbranschen, företrädesvis produktionsfrågor.Stefan är utbildad snickare i grunden med ca 8 års yrkeserfarenhet, har drivit byggverksamhet sedan 1994 och är ansvarig för ett helhetsåtagande gentemot kund.

Se vidare på våra hemsidor:

www.tottgroup.se 

www.tottare.se

www.hotellgute.se

www.bredablick.se 

www.boxexperience.com

www.gutegrill.se

www.sportbilsdack.se

www.brunnsgatan8.se