Liljestrand Fastigheter AB (LFAB) köpte Uttrans Sjukhus samt intilliggande mark i början av feb 2013. Omgående påbörjades områdets förnyelse till en modern bostadsort inom Botkyrka kommun.

Information om bostadsprojektet Kvarnsjön, Uttran:

Hyreslägenheter

Befintlig f.d sjukhus: I Norra flygeln har tidigare renoverats ca 70 hyreslägenheter. Nu byggs Östra och Västra flyglarna om. Samtliga våningsplan totalrenoveras och högst upp blir det en ny indragen takvåning. Här blir det totalt ca 100 nya hyreslägenheter i 4 våningsplan. Inflyttning under kv 3 o 4 2017. Dispensären, söder om Östra o Västra flyglarna, byggs på med en våning. Här blir det ca 20 st nya hyreslägenheter med inflyttning kv 1 2018.

Lediga lägenheter annonseras på hemsidan under hyresrätter, där går det även att göra en intresseanmälan när vi har lediga objekt. Norr om Norra flygeln byggs två st punkthus, Storstugan 4, med ca 36 hyreslägenheter i varje hus. Inflyttning planeras till sommaren 2019 och läggs ut på hemsidan under hösten 2018.

Bostadsrättslägenheter

Brf Lillstugan 1, 79 lgh, har färdigställts under juli-sept 2016. Brf Lillstugan 2, 50 lgh, har färdigställts i okt-nov 2016. Brf Storstugan 3, 50 lgh, färdigställdes under feb-mars 2017. Samtliga tre föreningar ligger på Sandstuguvägen.

Brf Sommarstugan är nu säljstartad, 39 stycken marklägenheter i nyfunkisstil i nordöstra delen av området, utefter Tant Gredelins väg. Storlekar mellan 20 m2 till 129 m2. Avgifter kommer att vara mellan ca 860 kr – 4 999 kr per månad och inflytt är 2018. Skandiamäklarna Botkyrka/Salem ansvarar för försäljningen. Läs mer på www.brfsommarstugan.se

En ny detaljplan är framtagen och antagen 2017. Inom kv Storstugan 2, beläget öster om gamla sjukhuset, planeras för ca 100 brf-lgh i ett 3-6 våningshus. Inflyttning 2019-20. Inom kv Gäststugan 1, i norra delen av området, planeras för ca 130 brf-lgh i 8 st 2-4 våningshus. Inflyttning 2020-21.

Villatomter

I områdets västra och norra del blir det nya villatomter. Här planeras för småhus i 1-2 plan, 120-150 m2, samt garage/förråd mellan husen. Försäljning påbörjas under 2019.

Förskola

I områdets norra del planeras en förskola att byggas. Preliminär byggstart under 2019.

Service

Kvarnsjön är primärt ett bostadsområde men med i planeringen finns närbutik, cafe/restaurang, gym och några affärslokaler. Vägnätet i området förbereds också för bussförbindelse med Tumba C, Salem/Rönninge och Södertälje.

 

Vy från vägen