fbpx

Liljestrand Fastigheter AB (LFAB) köpte Uttrans Sjukhus samt intilliggande mark i början av feb 2013. Omgående påbörjades områdets förnyelse till en modern bostadsort inom Botkyrka kommun.

Information om bostadsprojektet Kvarnsjön, Uttran

Hyreslägenheter

Gamla Uttrans sjukhus har byggts om till 187 stycken hyresrätter med hög standard, många med sjöutsikt. Hela huset är totalrenoverat och påbyggt med kungsvåningar på östra och västra flyglarna.

Storstugan 1 innehåller förutom ett av Attendo drivet äldreboende även 42 stycken hyresrätter. Äldreboendet och hyreslägenheterna har ingång på varsin sida byggnaden och är separerade från varandra.

Norr om Norra flygeln har två stycken punkthus uppförts, Storstugan 4, med 37 hyreslägenheter i varje hus. Inflyttning har skett under april 2019.

En ny detaljplan är framtagen och antagen 2017. Inom kvarteret Gäststugan 1, i norra delen av området, planeras 8 hus med fem våningsplan i vardera och totalt cirka 200 hyreslägenheter. Inflyttning beräknas påbörjas i juni/juli 2020 och pågå till och med december samma år.

Lägenheterna kommer att läggas ut och vara sökbara på vår hemsida i början av år 2020.

Lediga lägenheter annonseras på hemsidan under hyresrätter, där går det även att göra en intresseanmälan när vi har lediga objekt.

Bostadsrättslägenheter

Brf Lillstugan 1, 79 lägenheter, har färdigställts under juli-sept 2016. Brf Lillstugan 2, 50 lägenheter, har färdigställts i okt-nov 2016. Brf Storstugan 3, 50 lägenheter, färdigställdes under feb-mars 2017. Samtliga tre föreningar ligger på Sandstuguvägen.

Brf Sommarstugan är nu färdigbyggd, 39 stycken marklägenheter i nyfunkisstil i nordöstra delen av området, utefter Tant Gredelins väg. Storlekar mellan 20 m2 till 129 m2. Inflyttning har skett under 2018/2019, läs mer på www.brfsommarstugan.se

Inom kvarteret Storstugan 2, beläget öster om gamla sjukhuset, planeras för cirka 160 hyreslägenheter i ett 5-8 våningshus. Inflyttning är beräknad till den senare delen av 2021.

Småhus/Villor

I områdets västra och norra del blir det nya villatomter. Här planeras för småhus i 1-2 plan med storlekar mellan 120-220 m2. Två visningshus uppförs nu på de tomter längst söder ut med sjöutsikt och perfekt solläge. Önskar du förhandsinformation, vänligen kontakta Christofer Mörne på christofer.morne(a)bergvikenshus.se.

Förskola/Skola

I områdets norra del byggs just nu en förskola samt en skola för årskurs 1-9. Förskolan öppnar i januari 2020 och skolan i augusti 2020. Läs mer om skolan här: www.jensengrundskola.se/kvarnsjon

Service

I Kvarnsjöns centrum (Elsa Beskows Torg) finns det tillgång till restaurang Yugo Nikkei samt en lokal livsmedelsbutik. I planeringen finns även gym och ytterligare affärslokaler. Vägnätet i området förbereds också för bussförbindelse med Tumba C, Salem/Rönninge och Södertälje.