fbpx

Historik Kvarnsjön, Uttran

Hela fastigheten uppfördes under 1920-talet som en vårdbyggnad. Uttrans sjukhus togs i drift 1923 som Stockholms Läns Tuberkulossjukhus med plats för 112 patienter. Läget valdes med tanke på betingelser som ansågs speciellt lämpliga för denna patientkategori, nämligen högt läge med ”barrluft”, sandåsgrund och måttlig nederbörd. Sedan sjukhuset öppnades har sjukhuset byggts om i flera omgångar.

År 1930 byggdes fasadlängan på med ett våningsplan. Under 1956-1957 gjordes omfattande ombyggnader, bl.a. tillkom då centraldispensären (byggnaden framför fasadlängan) med läkarexpeditioner, röntgen och laboratorium.

Från 1987 kom Uttrans Sjukhus tillsammans med systersjukhuset Söderby att tillhöra den nyinrättade geriatriska kliniken på Huddinge Sjukhus fram till den maj 1992, då Landstinget, som en konsekvens av den s k ”ädelreformen” upphörde med driften. Därefter har äldreomsorgen fortsatt i privat regi av Sjukhemmet Uttern och Attendo.